Història

Per un Real Decret de 22 d'octubre de 1855 es va crear la figura dels Jutges de Pau .

Fins aquella data existeixen antecedents en altres països ("els Jutges de Paix"), així com al mateix Estat espanyol en la figura dels conciliadors, que a cada poble era exercida per l'alcalde.

De llavors ençà, durant aquests 150 anys se'ls ha conegut com jutges municipals i jutges populars, han estat diverses les reformes judicials que han acabat imposant-se el nom inicial que figurava ja en el real Decret, la qualificació "de Pau".

L'actual llei orgànica del poder judicial estableix que:
En cada municipi on no existeixi Jutjat de primera instància i instrucció, i amb jurisdicció en el terme corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau .

Actualment, és escollit per un ple municipal entre els qui s'hagin presentat i té una durada de 4 anys i no és necessari tenir coneixements específics en el camp del Dret.

El Jutge de Pau és el notari dels registres dels naixements, casaments i defuncions.

Al Jutge de Pau se li ha delegat resoldre i evitar conflictes i se li ha donat l'autoritat necessària per solucionar-los.

Darrera actualització: 21.05.2015 | 01:42
Darrera actualització: 21.05.2015 | 01:42