Actuacions

Actuacions del jutjat de pau en matèria de registre civil

 • Inscripcions de naixement, matrimoni, defunció.
 • Certificacions literals de les inscripcions.
 • Expedició de Llibres de Família i duplicats
 • Trasllats d'inscripció
 • Expedients de matrimoni i celebracions de matrimoni
 • Inscripcions marginals.
 • Substitució del nom la català

Actuacions del jutjat de pau en matèria penal

 • Enjudiciament i resolució de processos per faltes lleus:
  • Faltes contra ls persones: amenaces, coaccions, injúries, vexacions...
  • Faltes contra el patrimoni: deslluïment de béns immobles.
  • Faltes contra els interessos generals: abandonament de xeringues o altres instruments perillosos, maltractament cruel d'animals domèstics o altres.
  • Faltes contra l'ordre públic: perturbacions de l'ordre públic
 • Celebració d'Actes de Conciliació
 • Actuacions penals de prevenció o per delegació del titular del partit judicial.
 • Actes de cooperació judicial- exhorts- (per tal d'evitar desplaçaments al cap del partit judicial)

Actuacions en matèria civil

 • Enjudiciament i resolució de judicis de menor quantia.
 • Celebració d'Actes de Conciliació.
 • Actes de cooperació judicial - exhorts- (per tal d'evitar desplaçaments del partit judicial)
Darrera actualització: 21.05.2015 | 12:03
Darrera actualització: 21.05.2015 | 12:03